โดยทั่วไปเค้ากำจัดปลวกกันอย่างไร

กำจัดปลวกไม่ว่าบ้านของท่านจะเป็นบ้านไม้หรือบ้านปูน มักจะต้องเจอปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการรุกรานของ “ปลวก” ที่มีความสามารถในการแทรกตัวเข้ามาภายในอาคาร บ้านเรือนของท่านได้ตามรอยต่อ รอยร้าวของผนัง และเสา หรือตามช่องทางเดินสายไฟ ท่อน้ำท่อประปา เป็นต้น

ในระหว่างงานก่อสร้างบ้านเรือนนั้น จะต้องกำจัดปลวกที่ต้นตอ ซึ่งจะทำก่อนการปิดพื้นชั้นล่างสุดโดยการอัดน้ำยาตามแนวคานด้านในทุกๆด้าน และจะต้องฉีดน้ำยากำจัดปลวกแบบทุกตารางนิ้ว นอกจากวิธีดังกล่าวนี้ ยังมีวิธีการกำจัดปลวกอีกแบบ คือ การวางท่อโดยรอบกระจายทั้งหมด จากนั้นจะเจอะรูตรงท่อ และติดตั้งสปริงเกอร์ ห่างกันประมาณ 50-80 ซม. โดยรอบแนวคานคอดินภายในอาคารทั้งหมด แล้วใช้เครื่องอัดน้ำยาเคมีผ่านท่อ PIPE เป็นละอองฝอยด้วยแรงอัด 25-30 ปอนด์ วิธีนี้จะมีประโยชน์คือไม่ต้องเจาะพื้น เมื่อต้องการกำจัดปลวกภายหลัง

บริษัทกำจัดปลวกโดยทั่วไป มักจะมีการรับประกัน 3 ปี และในแต่ละปีจะต้องมีการเข้ามาตรวจสอบเป็นระยะๆ ประมาณ 3-4 ครั้งต่อปีอีกด้วย