เมื่อต้องตัดสินใจซื้อบ้าน คุณได้ตรวจสอบข้อมูลของโครงการนั้นๆแล้วหรือยัง

ไม่ว่าคุณจะกำลังเลือกซื้อบ้าน ที่ดิน ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียม ทั้งจากบริษัทเล็กๆ หรือบริษัทที่มีชื่อเสียง สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนดำเนินการทำสัญญาซื้อขาย ก็คือ การตรวจสอบรายละเอียดโครงการ ในด้านต่างๆต่อไปนี้

1. ตรวจสอบใบอนุญาตจัดสรรที่ดินจากผู้ประกอบการ หรือขอตรวจสอบได้ที่กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดที่โครงการนั้นตั้งอยู่

2. ตรวจสอบว่าโครงการได้รับการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร โดยเฉพาะในรายที่ผู้ประกอบการมีการแยกทำสัญญาขายที่ดิน และสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างอาคารไว้เป็นคนละฉบับ ผู้ซื้อควรให้ผู้ประกอบการได้แนบแบบแปลนที่ขออนุญาตไว้ท้ายสัญญาที่กระทำระหว่างกัน

Continue reading